Vette versjes (poëzie onderbouw)

Bestellen

Beschrijving

De Nederlandse kinderpoëzie is van hoog niveau! Topauteurs als Hans & Monique Hagen, Erik van Os, Bette Westera en Koos Meinderts schrijven poëzie, ook voor de onderbouw. Lief, geestig, grappig en vol taalplezier. Alle kinderen vinden het leuk om deze gedichten te horen en te spelen met taal. Zo wordt hun gevoel voor taal en ritme aangewakkerd. Bij de kist is ook een lesbrief inbegrepen.

Je kunt er ook voor kiezen een keer een dichter op school uit te nodigen. De Bibliotheek regelt dit graag voor je!

Groep
– Primair onderwijs, groep 3
– Primair onderwijs, groep 4

Leerdoelen
– Leesbevordering
– Kerndoelen: 9, 12, 54
– Leerlijnen taal:
Mondelinge taalvaardigheid
* woordenschat
* begrijpend luisteren
Lezen:
* taalbewustzijn

Type product
– Leskist

Prijs*
– € 25,-

*al onze genoemde prijzen zijn excl. BTW