Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Tarieven op aanvraag. Voor een beperkt aantal scholen beschikbaar.
Contactinformatie
Lies Pannevis
T 033 4631914
E l.pannevis@bibliotheekeem...

Wisselcollectie

Door het inrichten van een fysieke schoolbibliotheek, eventueel aangevuld met een wisselcollectie, het klassikaal lenen in een vestiging, het huren van
projectcollecties of leesbevorderingsprojecten of combinaties hiervan.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8