Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Leskist per periode: € 25,-
Aanschaf leskist incl. robot: € 150,-
Kreukvrije mat € 10,-
Contactinformatie
Reda van der Putten
T 033 4631914
E r.van.der.putten@biblioth...

Bee-Bot (groep 1/2/3/4)

Mediavaardigheden

De Bee-Bot is een lespakket met een programmeerbare robot. Kinderen kunnen de robot zelf programmeren door een route uit te stippelen en deze in te stellen. De Bee-Bot volgt deze route door de instructies van de leerlingen op te volgen. Om de Bee-Bot ook te kunnen gebruiken bij bestaande lesmethoden zoals rekenen en taal, zijn er handige lesbrieven toegevoegd aan deze leskist en meer dan 150 verwisselbare kaarten

Leskist, kreukvrije mat en gastles zijn los te bestellen.

Leerdoel: Computational thinking

De Bibliotheek Eemland hanteert de leerdoelen 21e eeuwse vaardigheden zoals deze zijn omschreven door SLO en Kennisnet in hun model voor digitale geletterdheid. Meer informatie op www.bibliotheekeemland/medialab

Bekijk het filmpje met een lesvoorbeeld van de Bee Bot Robot leskist:
http://bit.do/botjebij

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1