Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 40,- inclusief gastles
Contactinformatie
Lies Pannevis
T 033 4631914
E l.pannevis@bibliotheekeem...

Projectcollectie: Toneellezen (groep 4/5)

Toneellezen biedt een andere vorm van samenlezen. Twee lezers
(of meer) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten
hardop. De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op.
De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen zodat de lezers elkaar
steeds afwisselen.

Deze kist bevat boekjes die variëren van Avi-niveau M4 tot E5.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4