Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Op maat gemaakt voor uw instelling
• Kosten: volgens offerte
Contactinformatie
Lies Pannevis
T 033 4631914
E l.pannevis@bibliotheekeem...

Training voor leid(st)ers

Voor de instellingen die meedoen met 'Boekstart in de Kinderopvang' is een cursus van drie dagdelen ontwikkeld, waarbij leidsters worden opgeleid tot voorleescoördinator.
Ook voor medewerkers van instellingen die (nog) niet meedoen aan dit project is het mogelijk om deze cursus te volgen.

Aan bod komen onder meer:
- Voorlezen voor baby's,
- interactief voorlezen met peuters,
- leeftijdsfases van kinderen,
- taalontwikkeling en bijbehorende materialen,
-het belang van (voor)lezen,
- de voorleesplek
- taalachterstand
- en ouderbetrokkenheid.

Het is mogelijk om voor uw instelling een training op maat te maken.

Door deze training worden uw medewerkers (nog) enthousiaster over boekjes en lezen, en weten zij beter hoe ze interactief voorlezen kunnen inzetten om de (taal)ontwikkeling van kinderen te stimuleren

Doelgroepen:
  • pedagogisch medewerkers kindercentra