Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Kosten op aanvraag
Contactinformatie
Lies Pannevis
T 033 4631914
E l.pannevis@bibliotheekeem...

Lezingen en workshops voor ouders/docenten

Tijdens een ouderavond of koffieochtend brengt een enthousiaste en
deskundige Bibliotheekmedewerker bekende en nieuwe kinderboeken en andere materialen onder de aandacht. Ouders worden voorgelicht over het belang van lezen en voorlezen.

Uiteraard wordt het programma van de lezing of workshop aangepast aan uw wensen.

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen:

• Waarom is voorlezen zo belangrijk?
• Welke boeken zijn geschikt voor welke leeftijd?
• Welke boeken zijn er voor beginnende lezers?
• Hoe kun je een kind stimuleren dat niet van lezen houdt of dyslexie heeft?
• Wat zijn leuke nieuwe boeken om voor te lezen?
• Wat is het verschil tussen digitaal lezen en lezen in een gewoon boek?
• Waar vind ik leuke informatie over lezen en leestips?
• Zijn er ook leuke boeken- apps en digitale prentenboeken?

De Bibliotheek heeft ook een Specialist Mediavaardigheid in dienst die op uw school een ouderavond kan verzorgen over onderwerpen als:

• Mijn kind op internet
• Cyberpesten
• Smartphones
• Digital Tools
• Etc.

Doelgroepen:
  • ouders via de peuterspeelzaal
  • ouders via primair onderwijs
  • ouders via de kinderopvang