Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 300 per deelnemer inclusief cursusmap en lesboek
Contactinformatie
Lies Pannevis
T 033 4631914
E l.pannevis@bibliotheekeem...

Open Boek

Cursus voor leescoördinatoren

De cursus Open Boek is bestemd voor leerkrachten die de rol van leescoördinator binnen hun school vervullen. De leescoördinator brengt meer eenheid in het leesonderwijs binnen de school, vanuit het perspectief van leesbevordering, leesbeleving en leesinteresse. De
cursus Open Boek bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin ook het uitwisselen van ideeën en kennismaken met nieuwe boeken een belangrijke rol speelt. Eindopdracht van de cursus is het maken
van een leesmediaplan voor de school, waarin onder meer visie, doelen,
actieplan en jaarprogramma worden vastgelegd.

Cursusdata 2019:
13 februari, 13 maart, 17 april en 22 mei

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs