Workshop ‘Nationaal Media Paspoort’ voor docenten

Beschrijving

Met deze speciale workshop leren docenten hoe ze het Nationaal Media Paspoort en de bijbehorende leerlijn zelf kunnen toepassen in hun eigen klas. Kinderen en jongeren zijn steeds jonger online actief via mobiele telefoons, tablets of (spel)computers. Ze nemen zelfstandig beslissingen over hun eigen online gedrag. Denk aan het posten van foto’s, berichten en hoe ze reageren op wat ze in de media allemaal tegenkomen. Het wordt echter ook steeds moeilijker om deze doelgroep online te volgen en te begeleiden.

Om zowel leerlingen als docenten hierbij te helpen, is het Nationaal Media Paspoort ontwikkeld! Dankzij een persoonlijke digitaal paspoort leren ze inzicht te krijgen in de motivaties en keuzes die hen online bewegen. De lessen zijn afgestemd op leeftijd, onderwijsniveau en belevingswereld, waardoor ze de juiste richting en houvast kunnen bieden aan iedere leerling. Hierbij wordt niet alleen gelet op algemene mediawijsheid, maar ook op het beroep dat de media doen op hun gevoelsleven. Het doel? Dat kinderen sterk in hun schoenen staan in hún online wereld en in staat zijn om zelfstandig verantwoorde keuzes te maken!

De methode is ontwikkeld als een doorlopende leerlijn voor alle klassen van het primair onderwijs, waarbij je kan instappen met groep 1 t/m 5. Ook is het eventueel mogelijk om het paspoort toe te passen vanaf groep 6, 7 en 8. Alle leerlingen krijgen lessen over 7 thema’s, die ieder schooljaar terugkomen. De lessen duren tussen de 20 en 50 minuten, waarbij je zelf kan bepalen of je ze binnen een korte periode inplant, of verdeeld over het hele jaar. Voor het voortgezet onderwijs zijn ook speciale thema’s ontwikkeld!

Het Medialab hanteert de leerdoelen 21st Century Skills zoals deze zijn omschreven door SLO en Kennisnet in hun model voor digitale geletterdheid. Klik hier voor meer informatie.

Staan jouw leerlingen sterk in hun schoenen in de online wereld? Leer hoe jij als docent het Nationaal Media Paspoort kan aanbieden in je eigen klas!

Groep
– Docenten

Leerdoelen ‘digitale geletterdheid’
– Mediawijsheid

Type product
– Workshop

Tijdsduur
– 2 uur

Prijs*
– € 150,-

*al onze genoemde prijzen zijn excl. BTW