Anders dan anders

Beschrijving

Iedereen is anders, maar sommigen zijn anders anders dan de anderen. Hoe gaan we om met verschillen in de klas, diversiteit? Dat kan over van alles gaan: kinderen met een beperking, een andere gezinsvorm, een andere culturele achtergrond en ga zo maar door.  Boeken bieden vaak een prima uitgangspunt om over verschillen te praten.

De bibliotheekmedewerker komt een introductieles geven in de klas, en daarna: lezen maar!

Inhoud van de kist:

40 schitterende boeken over dit thema, handleiding met les-suggesties voor de leerkracht, pasjes en stickers voor de leerling.

Lezen over kinderen die heel anders zijn of in een andere omgeving opgroeien zorgt ervoor dat je leerlingen empathischer worden!

Groep
– Primair onderwijs, groep 5
– Primair onderwijs, groep 6
– Primair onderwijs, groep 7
– Primair onderwijs, groep 8

Leerdoelen
– Leesbevordering
– Wereldoriëntatie
(Mens en Samenleving)
– Kerndoelen: 9, 34, 39
– Taaldomein: Lezen
* Begrijpend Lezen
* Leesmotivatie

Thema’s
– anders zijn
– cultuurverschillen
– kinderen met een beperking
– verschillende gezinsvormen

Type product
– Leskist
– Gastles

Prijs*
– € 50,-

*al onze genoemde prijzen zijn excl. BTW